Açık Kitaplar

DAKAM has been publishing academic books in the fields of humanities, social sciences, and architecture with an interdisciplinary perspective since 2011. The recently launched Contemporary Issues Series aims to deal with contemporary issues, challenges, and discussions with high academic standards. As part of the series, Call for Book Chapters will be announced to invite scholars from different parts of the world to contribute to DAKAM's CI Series. All books will be double-blind peer-reviewed and include several authors.

 

There will be new calls of book chapters for every Spring and Fall term.

DAKAM Books 

Contemporary Issues Series

DAKAM Books - Since 2011

FALL 2022 - Calls for Book Chapters

ARCHITECTURE AND URBAN ISSUES

STUDIES IN

HUMANITIES

MİMARLIK VE KENT ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI

CONTEMPORARY ISSUES SERIES

Contemporary Issues Series 
City, Social Relations, Politics
Spring 2022
Contemporary Issues in Architecture and Urban Design - Fall 2021
Çağdaş Mimarlık Araştırmaları
Tarih ve Doğa  - Sonbahar 21
Contemporary Issues in Architecture and Urban Design - Spring 2021
Çağdaş Mimarlık Araştırmaları - Bahar 2021
Studies in Humanities
Spring 2021

2020

 

CONDITIONS

AND GENERAL INFORMATION

Submission

Authors are invited to submit their full papers. Manuscripts submitted for the book must be original, must not be previously published or currently under review anywhere. Submitted manuscripts should respect the standard guidelines of the DAKAM book chapter format: https://www.dakam.org/books-guidelines. 

You can e-mail us your manuscript to info@dakam.org

2022 Calendar 

Full Paper Submission Deadline: 28 0CTOBER

Announcement of Results: 7 NOVEMBER

Registration Deadline: 11 NOVEMBER

Submission of Revisions (unless accepted as it is): 18 NOVEMBER

Circulation of Proofreading Manuscript: 25 NOVEMBER

Submission of Proofs by the Authors: 2 DECEMBER

Launch of the Book’s First Edition - Expected Date: 16 DECEMBER

 

DAKAM Publishing House

DAKAM is in the status of an international publishing house according to the criteria by YÖK’s (Council of Higher Education in Turkey) Associate Professor Application Processes. Since 2011 DAKAM has published many multi-authored books, such as the volumes of Death, Art, and Space, Architecture and Autonomy, Climate Change, and Cities in addition to numerous conference proceeding books and IJAUS and IJSSIS Journals.

Open-Access

The book will be an open-access e-book and will reachable at DAKAM’s website: www.dakam.org/books Upon order, we can send printed copies.

Printed DAKAM books can be found in

Hannover Technische Informationsbibliothek (TIB),

Università degli studi di Palermo

Universidade Nova De Lisboa

in addition to the bookstores

Homer

Robinson Crusoe  

Pandora

Google Books.

 

Publication Fees

All manuscripts are accepted based on a double-blind peer review editorial process. 

The publication charge is to be paid after the pre-acceptance for evaluation according to the academic book standards set by YÖK (The Council of Higher Education of Turkey). In case of rejection, you will be reimbursed. 

Publication Fees for manuscripts in English:

Regular Fee: 200 Euro 

Student Fee: 150 Euro

Fee for the academics working at a university in Turkey: 100 Euro

***

Başvuru ve Kayıt

Takvimi

Makale Son Teslim Tarihi: 28 EKİM

Sonuçların Açıklanması (Kabul/Şartlı Kabul/Red) : 7 KASIM

Kayıt Tarihi: 18 KASIM

Düzenlenmiş Makalelerin Teslimi (şartlı kabul durumunda): 18 KASIM

Kontrol için Kitap Taslağının Yazarlara Gönderimi: 25 KASIM

Düzeltilerin Teslimi:  2 ARALIK

Kitabın 1. Baskısının Yayımı:  16 ARALIK

DAKAM Yayınları

DAKAM Yayınları , Doçentlik başvurularında uluslararası yayıncı statüsünde bulunanan bir yayınevidir. DAKAM Yayınları, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı ve faaliyetleri bakanlık sertifikasıyla yetkilendirilmiş, 2015 yılından bugüne yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

İngilizce yayınlanan kitaplarımız dışında Türkçe basılmış kitaplarımız da, değişik ülkelerden yazar

ve akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmuştur. Başta katkıda bulunanlar olmak üzere yıllar içinde

geliştirdiğimiz ilişkiler doğrultusunda yurt dışından çok sayıda tüzel ve gerçek kişinin kütüphanesinde yer

almaktadır.

 

Yayınlarımız arasında aşağıdaki kitaplar mimarlık alanında yayınladığımız çok yazarlı kitaplar bulunmaktadır.

Contemporary Issues in Architecture

Çağdaş Mimarlık Tartışmaları

Mimarlık ve Özerklik

Ölüm Sanat Mekan serileri (1,2,3,4 ciltleri)

İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar

ve çok sayıda konferans bildiriler kitabı sayılabilir.

 

Kitaplarımızın birçoğu;

Hannover Technische Informationsbibliothek (TIB),

Università degli studi di Palermo

Universidade Nova De Lisboa

arşivlerine girmiştir.

 

İstanbul'da Pandora, Homer ve Robinson Crusoe kitabevlerinde ve Google Books kitabevinde satışta yer almıştır.Bazı yayınlarımız çevrimiçi olarak, DAKAM web sayfasında ve ilgili etkinliklerin web sayfalarında da izlemeye açılmıştır.

 

İngilizce kitaplarımız düzenli olarak Thomson Reuters'a gönderilmektedir, ancak her kitap ayrı ayrı değerlendirildiği için gönderilen kitapların Books Citation Index'te yer almasının garantisi bulunmamaktadır.

 

Bu bağlamda yayınevimizin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) 19.11.2019 tarihli duyurusunda belirlediği kriterlere göre uluslararası yayınevi statüsünde olduğunu beyan edebiliriz.

İletişim

Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

info@dakam.org

 

Açık-Erişim

DAKAM'ın Mimarlık Araştırmaları kitabı www.dakam.org/book adresi üzerinden okur erişiminine açık olacaktır. Talep üzerine basılı kitap gönderilebilir.